Kategorie
CMS WordPress

Jak dodać odnośnik do menu WordPress?

Dodawanie linków do menu:

Wykonujemy następne czynności:

  1. klikamy na: WYGLĄD > MENU
  2. wybieramy stronę, którą chcemy dodać
  3. zapisujemy menu i gotowe