Kategorie
CMS WordPress

Jak dodać odnośnik do menu WordPress?

Dodawanie linków do menu: Wykonujemy następne czynności: klikamy na: WYGLĄD > MENU wybieramy stronę, którą chcemy dodać zapisujemy menu i gotowe