Kategorie
CMS WordPress

Jak dodać stronę do WordPressa?

Dodawanie strony do WordPress:

Wykonujemy następne czynności:

  1. klikamy na: STRONY > DODAJ NOWĄ
  2. wpisujemy tytuł oraz treść
  3. klikamy OPUBLIKUJ
  4. gotowe. strona jest już widoczna w sieci. Można ją podejrzeć na żywo klikając w „zobacz stronę”